Публична лекция на тема „Актуални въпроси на миграцията в България”

Публична лекция на тема „Актуални въпроси на миграцията в България”
На 12.11.2013 г. г-н Радослав Стаменков – ръководител на мисията на Международната организация по миграция в България изнесе публична лекция на тема „Актуални въпроси на миграцията в България”. Събитието бе организирано от катедра „Национална и регионална сигурност”, катедра „Икономическа социология” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИСО) при УНСС. В представянето си ...