Индустриален форум

На 10 октомври 2014г. в резиденция „Бояна“ се проведе четвъртото заседание на Индустриалния форум. То беше открито от президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев. По време на заседанието бяха разгледани възможностите, процедурите и подходите за участие на българската отбранителна индустрия и научноизследователската общност в проекти, реализирани от агенциите на НАТО и ЕС.

Участие в заседанието взеха: помощник-генералният секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране Хайнрих Браус; министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов; министърът на отбраната Велизар Шаламанов; генералният мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО Коен Гийсбърс; генералният мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка Майк Лайдън; заместник-главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана Рини Гоос; председателят на Инвестиционни комитет на НАТО полковник Константин Нестеров; представители на държавни институции, на българската отбранителна индустрия и научноизследователския сектор, работещ в областта на сигурността и отбраната.

Акцент по време на форума беше поставен върху приетата с решение на Министерски съвет национална програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“. Разгледани бяха възможностите за нейното ресурсно осигуряване и участието на българската отбранителна индустрия и агенциите на НАТО и ЕС в нейната реализация.

В подкрепа на форума, на 09.10.2014 г. бе проведен Индустриален ден, по време на който участниците бяха запознати с практико-приложните аспекти при участие в проекти ръководени от агенциите на НАТО и ЕС.

Всички брифинги и доклади от двата дни на мероприятието могат да бъдат намерени в раздел „Документи“ на Интернет страницата на Индустриалния форум или чрез проследяване на връзките в отдолу.

 

ИНДУСТРИАЛЕН ДЕН – 09.10. 2014

 

1. Роля на Инвестиционния комитет за финансиране на способности на НАТО и страните чрез NATO Security Investment Programme (NSIP) – Полковник Константин Нестеров, председател на Инвестиционния комитет на НАТО;

2. Как се участва в проекти на НАТО – съвместен брифинг.Предстоящи проекти в NCIA – г-н Питър Скарупе, директор на дирекция „Аквизиция“ в Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) и Предстоящи проекти в NSPA – г-н Робърт Смит, заместник-директор на дирекция „Доставки и защита на конкуренцията”в Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA);

 

3. Как се участва в проекти на ЕС. Предстоящи проекти в EDA. -г-н Мариан Саво, Европейска агенция по отбрана (EDA);

4. Научно-изследователски способности на Българска академия на науките в областта на сигурността и отбраната – проф. Стефан Хаджитодоров, директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана;

5. Гарантиране на сигурността на класифицираната информация на НАТО и ЕС в областта на индустриалната сигурност в Република България – г-н Борис Димитров, председател на Държавна комисия по сигурността на информацията;

6. Опит от Хемус 2014 и подготовка за Хемус 2016 – вицеадмирал о.р. Минко Кавалджиев, председател на Управителния съвет на Фондация „Хемус – 95“.

 

 

ИНДУСТРИАЛЕН ФОРУМ – 10.10. 2014

 

1. Срещата на върха в Уелс – приоритети по изграждането на отбранителни способности – г-н Хайнрих Браус, помощник-генерален секретар на НАТО по отбранителна политика и планиране;

2. Развитие на българската индустрия и иновации за сигурността и отбраната – г-н Васил Щонов, министър на икономиката и енергетиката;

3. Политика „първо НАТО и ЕС” за модернизация на армията: основа за икономически растеж, иновации и коопериране в евроатлантическото пространство – г-н Велизар Шаламанов, министър на отбраната;

4. Визия „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“- г-н Павел Анастасов, заместник-министър на отбраната;

5. Ресурсна осигуреност на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“- г-жа Десислава Йосифова, заместник-министър на отбраната;

6. Основни пакети от способности – генерал- майор Константин Попов, заместник- началник на отбраната;

7. Проектно управление за изграждане и поддържане на способности в Министерството на отбраната – д-р Добромир Тотев, постоянен секретар на отбраната;

 

8. Наука и иновации за сигурност и отбрана. Роля и място на „ТЕРЕМ” в Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана 2020“ – г-н Камен Илиев, председател на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ” АД;

9. Възможности на българската отбранителна индустрия за участие в модернизацията на Българската армия – академик Стефан Воденичаров, председател на БАН и съпредседател на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“;

10. Роля на NSPA за развитие на способности и логистична поддръжка- г-н Майк Лайдън, генерален мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA);

11. Роля на NCIA за развитие на системите за командване и управление, информационни услуги и киберотбрана – г-н Кун Хайсбърс, генерален мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA);

12. Възможности за сътрудничество при развитие на ключови отбранителни способности чрез съвместни проекти и програми – г-н Рини Хуус, заместник-изпълнителен директор на Европейска агенция по отбрана (EDA);

13. Изграждане на национален капацитет за изследвания, управленски решения, образование и подготовка: Интегриран подход за киберсигурност и устойчивост – професор Тодор Тагарев, Институт по информационни и комуникационни технологии, бивш министър на отбраната и д-р Георги Шарков, Национален координатор по киберотбрана и киберсигурност.

Leave a Reply