Кръгла маса „Предотвратяване и борба с трафика на хора”

DSC_00130На 21.10.2014г. във връзка с отбелязването на 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора в УНСС се проведе кръгла маса организирана от катедра “Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) при УНСС.

Презентации изнесоха г-жа Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към Министерски съвет, проф. д-р Камен Пенков, изпълнителен директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество (МИСС), проф. д-р Стефан Христов, ръководител на научноизследователски проект “Социално-икономически аспекти на трафика на хора”, разработван от катедра „Национална и регионална сигурност” и ЦСИОС в периода 2009 – 2012 г., както и докторантът към катедрата Дарина Желязкова, изследваща темата в своя дисертационен труд. Присъстваха проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, доц. д-р Цветан Цветков – директор на ЦСИОС, екипът на катедра „Национална и регионална сигурност”, много студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността”.
Проблемът за трафика на хора е едно от най-сериозните предизвикателства пред човешката сигурност в началото на ХХІ век. Ето защо е обясним изследователския интерес към него. През 2009 г. катедрата и Центърът стартираха тригодишен изследователски проект, посветен на социално-икономическите аспекти на проблема. В изследователския екип участваха и колеги от БАН и експерти от НКБТХ. Резултатите бяха публикувани в три тома. Бяха организирани няколко кръгли маси. Проектът приключи преди две години, но ние продължаваме да развиваме това изследователско направление, опитвайки се да допринасяме за решаването на този сложен проблем. В този контекст е и днешната кръгла маса. С нея отбелязваме 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, отбеляза при откриването на проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”.
По време на кръглата маса бе изяснена същността на явлението, причините, които го пораждат. Изказващите се  се спряха и на редица аспекти, свързани с противодействието на трафика на хора. След презентациите на присъстващите в залата бе дадена думата за въпроси и дискусия. Бяха обсъдени и възможностите за съвместни проекти в областта на противодействието на трафика на хора.

Снимки: Мария Гелова

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply