Публична лекция на тема „Актуални въпроси на миграцията в България”

DSC_00170На 12.11.2013 г. г-н Радослав Стаменков – ръководител на мисията на Международната организация по миграция в България изнесе публична лекция на тема „Актуални въпроси на миграцията в България”. Събитието бе организирано от катедра „Национална и регионална сигурност”, катедра „Икономическа социология” и Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИСО) при УНСС.
В представянето си гост-лекторът подробно се спря на трите типа миграция – трудова, принудителна и свързана с природни бедствия, а също на причините за миграционните процеси – демографска среда, икономически условия, конфликти, природни условия и др. Сред формите на принудителната миграция г-н Стаменков открои трафика на хора, включващ най-често принудителна проституция, порнография и трудова експлоатация.
Г-н Стаменков отдели специално внимание на миграционния натиск върху България през 2013 г. в резултат на политическата нестабилност в Близкия Изток и Северна Африка. Цитирани бяха данни за бежанците в страната, които към 31.10.2014 г. са близо 5000 души, в т.ч. 3068 или 63% са сирийци. Представена бе дейността на мисията на МОМ у нас.
Публичната лекция премина при засилен интерес от страна на студенти и преподаватели. На нея присъстваха проф. д-р Димитър Димитров – ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност”, доц. д-р Андрей Нончев – ръководител на катедра „Икономическа социология”, гл.ас. д-р Михаела Мишева – научен секретар на катедра „Икономическа социология”, гл.ас. д-р Константин Пудин – научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност”, гл.ас. д-р Георги Петрунов – катедра „Икономическа социология” и член на експертната група към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), д-р Милка Йосифова – катедра „Национална и регионална сигурност”, докторант Захари Горанов – катедра „Национална и регионална сигурност”, студенти от специалност „Икономика на отбраната и сигурността” и специалност „Икономическа социология”. Доказателство за интереса към лекцията бе големият брой въпроси след нея.
Снимки: Мария Гелова