Публична лекция на г-н Евгени Диков – зам.-главен прокурор на Р България

DSC_00480По покана на Юридическия факултет, катедра „Икономическа социология”, катедра „Национална и регионална сигурност” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността /ЦСИОС/ публична лекция на тема „Трафик на хора – опитът на България” изнесе пред студенти от УНСС г-н Евгени Диков – зам.-главен прокурор на Р България и директор на Националната следствена служба. На нея още присъстваха проф. д-р Христина Балабанова – декан на Юридическия факултет, доц. д-р Цветан Цветков – в.и.д. ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” на УНСС и директор на ЦСИОС, гл.ас. д-р Георги Петрунов – катедра „Икономическа социология”, който бе и модератор на проявата, преподаватели от катедрите съорганизатори.
В презентацията си г-н Диков акцентира на два основни момента – начините на разследване на престъплението трафик на хора и вредите, които то нанася на имиджа на България. В началото той представи нормативната база – международни актове и вътрешно законодателство, на която се основава противодействието на това престъпление.
Прокурор Диков последователно се спря на дефинициите на понятието „трафика на хора”, съществуващи в различните нормативни документи и свързаните с него „страна на произход”, „страна крайна дестинация” и „вътрешен и международен трафик”. Направен бе анализ на основния престъпен състав и бяха показани различията със сходни състави /напр. каналджийство/. Изяснени бяха фазите от процеса на трафик на хора, в т.ч.: фаза „набиране”, фаза „транспортиране”, фаза „приемане” и фаза „експлоатация на жертвата”.
В заключение гост-лекторът открои някои тенденции – нарастване на броя на наказателните производства, увеличаване броя на жертвите на трафик на хора, промяна в отношенията „трафикант – трафикиран” и др.

Снимки: Мария Гелова