Контакти

 
За справки и информация:
факс (02) 8195 272
Ръководител ЦИОС: (02) 8195 239
Ръководител КНРС (02) 8195 498
Научен секретар (02) 8195 298
Технически сътрудник (02) 8195 298
Изследователи (02) 8195 688, (02) 8195 239, (02) 8195 272
пощенски адрес: 1700 София, Студентски град “Хр. Ботев”, УНСС
E-mail: dnrs@unwe.bg

Leave a Reply