Изследователи

D_Dimitrov Ръководител катедра проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

CV & List of publications: Български; English
KPoudin Научен секретар гл. ас. д-р Константин Христов Пудин

CV & List of publications: Български /English
t_ivanov проф. д-р Тилчо Колев Иванов

CV: Български ; English

Списък с публикации на проф. д-р Тилчо Иванов

s_hristov проф. д-р Стефан Иванов Христов

CV & List of publications: Български ; English
g_pavlov доц. д-р Георги Павлов Павлов

CV & List of publications: Български ; English
t_tsvetkov доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

CV & List of publications: Български ; English
GPenchev гл. ас. д-р Георги Георгиев Пенчев

CV & List of publications: Български ; English
доц. д-р Светослав Иванов Спасов

CV & List of publications: Български ; English
NDimitorv.jpg гл. ас. д-р Нончо Иванов Димитров

CV & List of publications: Български ; English
ас. д-р Юри Цветанов Ценков

CV & List of publications: Български ; English
scan0004 ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

CV & List of publications: Български ; English
ас. д-р Теодора Сашева Гечкова

CV & List of publications: Български ; English

ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

CV & List of publications: Български ; English
Административен сътрудник г-жа Антоанета Боян Андонова

д-р Атанас Димитров Димитров

CV & List of publications: Български ; English

д-р Милка Йосифова Димитрова

CV & List of publications: Български

GIvanova докторант Галя Тенчева Иванова

CV & List of publications: Български ; English

докторант Нешо Димитров Малчев

CV & List of publications: Български ; English

Darina_Zhelyazkova

докторант Дарина Атанасова Желязкова

CV & List of publications: Български ; English

PC150071-1

докторант Цветелина Атанасова Йорданова

CV & List of publications: Български ; English

EBakova

докторант Елена Боянова Бакова

CV & List of publications: Български

VVetov

докторант Венцеслав Валериев Ветов

CV & List of publications: Български ; English

Mariya_Karamcheva

докторант Мария Дончева Каръмчева

CV & List of publications: Български ; English

Lidia-S-phd

докторант Лидия Михайлова Станоева

CV & List of publications: Български ; English

Nevena Zareva

докторант Невена Недялкова Зарева

CV & List of publications: Български ; English

dn

докторант Данаил Петков Найденов

CV & List of publications: Български ; English

PIvanov

докторант Пламен Иванов Иванов

CV & List of publications: Български ; English

ZGoranov

докторант Захари Венциславов Горанов

CV & List of publications: Български ; English

LZaharieva

докторант Лили Захариева

CV & List of publications: Български ; English

Danail_Georgiev

докторант Данаил Валериев Георгиев

CV & List of publications: Български ; English

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

докторант Христо Даков

CV & List of publications: Български ; English

доц. д-р Димитър Панайотов Димитров – Ръководител катедра CV BG CV Eng гл. ас. д-р Константин Христов Пудин – научен секретар проф. д-р Тилчо Колев Иванов проф. д-р Стефан Иванов Христов доц. д-р Георги Павлов Павлов доц. д-р Цветан Георгиев Цветков гл. ас. Пенчо Петров Пенчев гл. ас. д-р Георги Георгиев Пенчев ас. д-р Светослав Иванов Спасов ас. Юри Цветанов Ценков Докторант Недко Георгиев Тагарев Докторант Михаил Георгиев Карабельов Докторант Мария Георгиева Станоева Докторант Николай Гергинов Ставрев Докторант Ивайло Бориславов Иванов Докторант Нончо Иванов Димитров Докторант Галя Иванова Докторант Ангел Антонов Докторант Теодора Гечкова Антоанета Боян Андонова – технически сътрудник

Хонорувани преподаватели

проф. д.ик.н. Нансен Алфред Бехар СУ “Св. Кл. Охридски”, УНСС
проф. д.ик. н. Димитър Йорданов Димитров УНСС
проф.д.юр.н. Йонко Кунчев ВСУ “Черноризец Храбър”, Академия на МВР
проф. д -р Николай Димитров Слатински УНСС, ВА “Г.С.Раковски”
доц. д -р Велизар Матеев Шаламанов УНСС, БАН – ИКТТ, NATO NC3A
проф. д-р Павел Георгиев Павлов ВСУ “Черноризец Храбър”, УНСС
проф. д-р Георги Коев Ботев Академия на МВР
проф. д-р Камен Пенков УНСС, КИА- Пловдив, Академия на МВР
проф. д -р Румен Марков Академия на МВР, КИА- Пловдив
доц. д -р Георги Крумов Боянов МО
проф. д-р Иван Методиев Симеонов НВУ “В.Левски”
о.з. ген. д-р Калчо Таушанов Академия на МВР
о.з. ген. проф. д.т.н. Стоян Андреев БАН
проф. д-р Сево Делчев Явашчев УНИБИТ, ВА “Г.С.Раковски”
доц. д-р Николай Павлов Атанасов МО, Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
проф. д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев МО, ИПИО, ВА “Г.С.Раковски”
проф. д-р Драгомир Паргов УНИБИТ, ВА “Г.С.Раковски”
доц. д-р Алексей Петров УНСС, ПУ “Паисий Хилендарски”
х.преп. д-р Добромир Тотев МО
х.преп. д-р Ангел Антонов МВР, НСО
х.преп. Краси Кръстев МО
гл. ас. д-р Георги Петрунов УНСС, БАН
х. преп. д-р Иван Цанов УНСС, ПУ “Паисий Хилендарски”

Leave a Reply